image_1

Levis verf 'Magneetverf' grey mat 500ml

Productomschrijving
Levis 'Magneetverf' is een kwalitatieve verf op waterbasis. Het is toepasbaar zonder primer, met uitzondering van poreuze ondergronden. Specifiek ontworpen voor het schilderen van muren, deuren, kasten,… Ook ideaal om te overschilderen met Levis Bordverf. De metaaldeeltjes in de formule maken deze verf magnetisch voor platte magneetjes (circa 2cm diameter).

EAN: 5412271265753

Specificaties
 • Overschilderbaar na
  4 u
 • Aantal lagen
  3
 • Inhoud
  0.5 L
 • Dekvermogen
  6 m² / L
 • Droogtijd
  2 u
 • Toepassing
  Binnen
 • Kleurenpalet
  Grijs
 • Kleur
  Grey
 • Basis
  Water
 • Gebruik
  Hout, MDF, pleisterwerk en geschilderde ondergronden
 • Afwerking
  Mat
Gevarenaanduiding
Bevat C(M)IT/MIT(3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven