Résinence plamuur 'Béton minéral' wit om te kleuren 6kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Decoratieve effecten verfRésinence producten
  • Behoeft geen primer
  • Schok -en hittebestendig
  • Bedekt en egaliseert tegels en voegen
  • Perfecte hechting

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Decoratieve effecten verfRésinence producten

Wat zijn de specificaties?

'Beton Minéral' van Résinence is een decoratieve plamuur voor gebruik binnenshuis op meerdere ondergronden zoals muren, wanden, vloeren, meubels, aanrecht, werkbladen, … De speciale samenstelling maakt het direct klaar voor opbrenging zonder primer, en geeft het een extreem hoge bestendigheid tegen krassen, schokken en hitte, voor een duurzame en trendy look.

EAN: 3700441902457

Toepassing
Binnen
Kleur
Leigrijs
Droogtijd
48 u
Gebruik
Alle ruimtes
Afwerking
Beton
Overschilderbaar na
4 u
Aantal lagen
1 tot 2
Dekvermogen
6 m²
Inhoud
6 kg
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook