Splash chloortabletten Superklor 1kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
 • Langwerkend ontsmetting
 • Langdurige actie
 • Houdt je zwembadwater gezond en helder

Toon specificaties
Gewicht
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
Productomschrijving

Met de Splash chloor in tabletten Superklor 1kg kan je je zwembadwater behandelen en schoon, gezond en helder houden. Deze galetten zijn voor gebruik met een doseersysteem voor chloor voor een zwembad.
Testkits voor pH-, chloor- en cyanuurzuurgehalte zijn beschikbaar om de complexe waterchemie te controleren en de dosering van je reinigingsmiddelen hierop aan te passen. Ga na een sterke chloorbehandeling niet in het zwambad tot het chloorgehalte gedaald is tot 2 ppm.
Het is erg belangrijk om de chloor galetten alleen te gebruiken als je niet aan de wind wordt blootgesteld en bij voorkeur 's avonds. Meng deze galetten nooit met andere chemicaliën (voor het zwembad). Voeg het product altijd toe aan het water en niet andersom. Bewaar de oplossing in een koele, droge, gesloten verpakking. Spoel lege containers met zwembadwater af voordat u ze weggooit volgens de regels.
Heb je andere onderhoudsproducten nodig voor je zwembad of bubbelbad? Neem een kijkje op onze website of bezoek een van onze Brico of BricoPlanit winkels.

EAN: 5410539202014

Specificaties
 • Algemeen
  Type waterbehandeling/onderhoud/tester
  Tablet
 • Technische kenmerken
  Aantal doseringen
  5
  Klaar voor gebruik
  Ja
  Volume
  1.88 L
  Samenstelling
  Non applicable
  Rendement per verpakking
  1 m²
  Dosering
  1 m³
  Ecologisch
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Blok
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven