Splach anti-geuren Zen Spa 1l

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
 • Neutraliseert en elimineert onaangename geuren.
 • Aangename geur van lavendel
 • Niet-agressief product voor de spa

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
Productomschrijving

Splash Zen Spa anti-geuren is een product met een dubbele werking: enerzijds neutraliseert en elimineert het alle slechte geuren die uit de leidingen komen, en anderzijds verspreidt het een aangename frisse lavendelgeur in uw spa. De fles bevat 1 liter product. Deze anti-geur kan ook gebruikt worden voor bubbelbaden.

Zoek je andere accessoires of onderhoudsproducten voor uw spa? Neem een kijkje op onze website of bezoek een van onze Brico of BricoPlanit winkels.

EAN: 5410539206722

Specificaties
 • Technische kenmerken
  Aantal doseringen
  1
  Klaar voor gebruik
  Ja
  Volume
  1 L
  Samenstelling
  Niet van toepassing
  Rendement per verpakking
  1 m²
  Dosering
  1 m³
  Ecologisch
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Fles
GHS03GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven