Realco ontsmettingsmiddel Snelle Chloor 500g

  • Langdurige actie

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Realco Snelle Chloor is een snel oplossend ontsmettingsmiddel. Het brengt onmiddellijk het chloorniveau omhoog in het zwembad en staat garant voor schoon, gezond en helder water. Dankzij Realco kan u veilig zwemmen.

Pas toe met behulp van een doseersysteem, of los op in een plastic emmer gevuld met water en verdeel gelijkmatig over het wateroppervlak. Voor voortdurende chlorering: 20- 30g voor 10m³ water elke 1-2 dagen. De Schokbehandeling is voor wanneer uw water groen is. Gebruik in dat geval 50-80g voor 10m³ water. De dosering kan sterk variëren door temperatuur, badgebruik, etc. Het vrij chloorgehalte op 2 ppm (mg/l) houden (DPD-1 methode). 17g product in 10m³ water verhoogt het chloorgehalte met 1 ppm (mg/l). De pH-waarde tussen 7,2 en 7,6 handhaven. Het maximale gehalte aan cyanuurzuur is 70 ppm (70mg/l). Bij overschrijding een gedeelte van het water vervangen door vers water. Testsets voor de pH, het chloorgehalte en het gehalte cyanuurzuur zijn bij uw verkoper verkrijgbaar. Na schokbehandeling niet zwemmen voor het chloorgehalte is gedaald tot 2 ppm.

Het is heel belangrijk te weten dat u de Realco Snelle Chloor enkel gebruikt als je uit de wind staat en bij voorkeur in de avond. Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën. Altijd het product aan water toevoegen: nooit andersom. Koel, droog en in gesloten verpakking bewaren. Lege verpakkingen spoelen met zwembadwater, alvorens af te voeren volgens de voorschriften.

EAN: 5410539206777

Aantal stuks
6.0
Gewicht
0.5 kg
Type
Waterzuivering
Vorm
Pot
GHS03GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

toegevoegd aan je winkelwagen

Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires