image_1

Edialux zwarte aanslag Ecologic Enzimo 2,5L

 • Reinigt bijna alle oppervlakken
 • Reinigt grondiger dan gewone detergenten
 • Zonder poreuze oppervlakken te beschadigen
 • Een beschermend effect

Toon specificaties
Productomschrijving
Enzimo voor zwarte aanslag van Edialux reinigt grondig alle oppervlakken zoals natuursteen, baksteen, daken, terrastegels, omheiningen, hout en kunststof. Het product verwijdert aanslag zonder poreuze oppervlakken aan te tasten. Het heeft ook een beschermende werking, zodat er na het schoonmaken minder nieuw vuil ontstaat.

EAN: 5412037083669

Specificaties
 • Algemeen
  Type onkruidverdelger
  Chemisch
  Bio
  Ja
  Selectief/totaal
  Totaal
  ROHS keurmerk
  Ja
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Samenstelling
  < 5% kationogene opp.actieve stoffen, niet-ionogene opp.actieve stoffen, < 5% enzymen
  Ecologisch
  Ja
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Vloeistof, Fles
 • Toepassing
  Anti-algen werking
  Nee
  Anti-mos werking
  Ja
 • Gebruiksgemak
  Kant & klaar
  Ja
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven