Edialux ziektebestrijder 'Dithane garden' 250 gr

+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

Breedwerkend schimmelwerend middel tegen bladziekten bij groenten, de aardappelplaag, valse meeldauw bij druivelaars, maar ook tegen roestziekten bij prei, bonen en sierplanten. 'Dithane Garden' is een preventief contactfungicide waardoor wordt voorkomen dat de schimmel verder kan kiemen en de plant verder kan aantasten. Voorgedoseerd in handige in water oplosbare zakjes waardoor het product niet stuift.

EAN: 5412037052863

Bijkomende informatie
Goedkeuringsnummer: 10095G/B
Type
Fungicide
Soort
Poeder
Inhoud
250 gr
Verbruik
75 % mancozeb
Toepassing
Groenten, aardappelen, druivelaars en siertuin
Dosering
20 gr oplossing voor 8 aan 10 L water
GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Voorzorgsmaatregelen
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.