Edialux Dithane Garden fungicide

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Insecten- & ziektebestrijdingEdialux producten
  • Breedwerkend ziektemiddel
  • Preventief contactfungicide
  • Kieming van de ziekten wordt vermeden
  • In voorgedoseerde wateroplosbare zakjes
  • stofvrij

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Insecten- & ziektebestrijdingEdialux producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Breedwerkend ziektemiddel met werking tegen o.a. bladziekten op groenten, de plaag bij aardappelen en valse meeldauw bij druivelaars. Maar ook tegen Roestziekten bij prei, bonen en sierplanten. Dithane Garden is een preventief contactfungicide wat betekent dat kieming van de ziekten wordt vermeden, ook wordt verdere aantasting van de plant tegengegaan. Reeds voorgedoseerd in handige water oplosbare zakjes waardoor het product niet stuift.

EAN: 5412037052863

Type schimmelverdelger
Gewasbeschermingsmiddel
Overige waarden
Bladziekten
Verpakt in bulk
Nee
Beoogd gebruik
Tuinieren
Samenstelling
75% mancozeb
Ecologisch
Nee
Aanbrengmethode
Mengsel
GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Voorzorgsmaatregelen
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires