Starwax reinigingsmiddel ontvetter 'Barbecue' 500ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
BBQ onderhoudStarwax producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
BBQ onderhoudStarwax producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

De Starwax reinigingsmiddel ontvetter 'Barbecue' 500 ml lost herhaaldelijk ingebrand vet op van barbecues, grills, braadschalen en andere accessoires (behalve bij contra-indicaties van de fabrikant).

EAN: 3365000402788

GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires