15% korting
image_1

Rubson Super Kelderdichting 10 kg

 • Bestand tegen permanente ondergrondse waterdruk
 • Zelfherstellend: kleine micro-scheurtjes worden opnieuw gedicht bij contact met water
 • duurzaam ondergronds vochtscherm
 • Aan te brengen mer kwast of spatel

Toon specificaties
Productomschrijving
Waterdichte mortel voor de behandeling van doorweekte kelder- en grondmuren Drievoudige bescherming tegen drukkend grondwater : blokkeert vocht, dicht poriën en herstelt scheurtjes. 10 kg.

EAN: 5410091674472

Specificaties
 • Toepassing
  Binnen
 • Kleur
  Grijs
 • Overschilderbaar na
  Ja
 • Kleurenpalet
  Grijs
 • Inhoud
  10 kg
 • Dekvermogen
  1,5 à 8 kg/m²
 • Verpakking
  Plastieken emmer
 • Basis
  Kristalliserende coating verrijkt met harsen
 • Gebruik
  Keldermuren
 • Aantal lagen
  2
 • Droogtijd
  Min. 24u
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven