PTB-compaktuna gebruiksklare metselmortel 'Mix' grijs 25 kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelPTB producten
  • Zeer goede verwerkbaarheid

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelPTB producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Deze PTB-compaktuna gebruiksklare metselmortel bestaat uit gereinigd en gezeefd zand, cement en toeslagstoffen. Na het mengen van water blijft de mortel homogeen.

EAN: 5411574170252

Kleur
Grijs
Inhoud
25 kg
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Gevaar voor ernstig oogletsel. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: ##what to do##. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires