Knauf metselvoegmortel wit 25 kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelKnauf producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelKnauf producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Mengeling van gewassen en gekalibreerd zand, Portlandcement, kalkhydraat, waterafstotende middelen en additieven voor het voegen van metselwerk, gevelstenen, betonblokken en strips, voor binnen en buiten. Grijs, wit of beige.

EAN: 4006379020829

Kleur
Wit
GHS05GHS07
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires