image_1

Soudal zelf uitzettend PU-schuim Flexifoam C&F blauw 750ml

 • 3x flexibeler dan het standaard PU-schuim
 • Hoge thermische en akoestische isolatie
 • Luchtdicht

Toon specificaties
Productomschrijving
Het blauwe PU-schuim Flexifoam C&F 750ml van Soudal is een nieuwe generatie uiterst elastische eencomponentschuim die wordt aangebracht met het pistool. Flexifoam is 3x soepeler dan een traditioneel schuim. Het volgt de bewegingen van de voegen, barst niet en kan daardoor zijn isolerende eigenschappen jarenlang behouden. Verhardt bij vochtigheid. Flexifoam is een zelfuitzettend polyurethaanschuim, klaar voor gebruik. Aanbrengen met een precisiepistool.

EAN: 5411183086487

Specificaties
 • Algemeen
  Garantie
  2 jaar
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Diepte
  6.7 cm
  Breedte
  6.7 cm
  Hoogte
  32 cm
  Materiaal
  Polymeer
  Materiaaleigenschap
  Isolerend, Akoestisch isolerend, Geluidswerend, Thermisch isolerend
  Maximale verwerkingstemperatuur
  35 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  10 °C
  Materiaal van doeloppervlak
  Alle oppervlaktes
  Type materiaal
  PUR (Polyurethaan)
  Droogtijd
  0.75 u
  Elastisch
  0 mm
  Elastisch
  Nee
  Vuurbestendig
  Nee
  Brandvertragend
  Ja
  Niveau van waterbestendigheid
  Spatwaterbestendig
  UV-bestendig
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Blauw
  Afwerking
  Geïsoleerd
 • Toepassing
  Toepassing
  Installeren
 • Gebruiksgemak
  Multipositie
  Nee
  Geluidsreductie
  60 dB
  Met schuimpistool
  Ja
 • Accessoires
  Met montagemiddel
  Nee
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven