Soudal vul- en Isolatieschuim Soudafoam Gun 750 ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
IsolatieschuimSoudal producten
  • Eenvoudig te gebruiken

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
IsolatieschuimSoudal producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Vul- en Isolatieschuim op basis van polyurethaan voor toepassing met schuimpistool.

EAN: 5411183039643

Inhoud
0 L
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inademing. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten (vervangen door R68, maar kan nog voorkomen). Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen
Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant). Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires