image_1

Soudal schuimpistool compact Foam Gun PU schuim

 • Lichtgewicht
 • Eenvoudig te reinigen
 • Kunststof afwerking

Toon specificaties
Productomschrijving
Dit compacte schuimpistool van Soudal is ideaal voor het aanbrengen van schuim. De kunststof afwerking laat makkelijke reiniging toe.

EAN: 5411183039643

Specificaties
 • Technische kenmerken
  Materiaal
  Kunststof
  Type materiaal
  Aluminium vliegtuiggraad
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Blauw
 • Toepassing
  Toepassing
  Pistool voor pistoolschuim
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inademing. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten (vervangen door R68, maar kan nog voorkomen). Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen
Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant). Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

Alternatieven