image_1

Baseline PU / Purschuim universeel 310ml

 • Universeel
 • Voor binnen en buiten

Toon specificaties
Productomschrijving
PU-schuim van Baseline is een isolatieschuim. Het is een 2-componenten, snel uithardend, uniform polyurethaanschuim voor het vasthechten, afdichten of verlijmen. PU-schuim wordt gebruikt om daken, vensterramen en onder goten te isoleren.

EAN: 5414628072977

Specificaties
 • Algemeen
  Garantie
  2 jaar
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Diepte
  5 cm
  Breedte
  5 cm
  Hoogte
  23 cm
  Materiaal
  Polymeer
  Materiaaleigenschap
  Isolerend, Akoestisch isolerend, Geluidswerend, Thermisch isolerend
  Maximale verwerkingstemperatuur
  35 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  5 °C
  Materiaal van doeloppervlak
  Alle oppervlaktes
  Type materiaal
  PUR (Polyurethaan)
  Droogtijd
  0.75 u
  Elastisch
  0 mm
  Elastisch
  Nee
  Vuurbestendig
  Nee
  Brandvertragend
  Nee
  Niveau van waterbestendigheid
  Spatwaterbestendig
  UV-bestendig
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Beige
  Afwerking
  Geïsoleerd
 • Toepassing
  Toepassing
  Installeren
 • Gebruiksgemak
  Multipositie
  Nee
  Geluidsreductie
  58 dB
  Met schuimpistool
  Nee
 • Accessoires
  Met montagemiddel
  Nee
GHS02GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Alternatieven