image_1

Kärcher ontkalkingspoeder RM511 17g – 6 stuks

  • Voor effectieve ontkalking van stoomreinigers en andere warmwatertoestellen
  • Voor een lange levensduur
  • Lager energieverbruik

Toon specificaties
Productomschrijving
De Kärcher ontkalkingspoeder RM 511 zorgt voor een effectieve ontkalking van stoomreinigers en andere warmwatertoestellen, zoals ketels en koffiemachines. Zo verleng je de levensduur en verlaag je het energieverbruik van jouw apparaten.

EAN: 4054278320359

GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Alternatieven