Starwax the fabulous bruine zeep met eucalyptus

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
 • Reinigt en ontvet alles in huis en laat een zacht aangenaam parfum achter

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
Productomschrijving

De Starwax the fabulous bruine zeep is geparfumeerd met eucalyptus en heeft een zeer goed ontvettende en reinigende kracht. De eucalyptus geeft het huis een zachte en frisse geur.

EAN: 3365000407752

Specificaties
 • Algemeen
  Type dispenser
  Fles
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Materiaal van doeloppervlak
  Alle oppervlaktes
  Schurend
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Fles
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Alternatieven