Starwax reiniger ontkalker voor was- en vaatwasmachine 'Huishoudelijke Apparaten' 2 x 75 g

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

De Starwax reiniger ontkalker voor was- en vaatwasmachine 'Huishoudelijke Apparaten' 2 x 75 g gebruik je 2 tot 4 keer per jaar om de levensduur van de was- en vaatwasmachine te verlengen. Verwijdert kalkaanslag, voedsel- en zeepresten; reinigt en ontgeurt. 2 zakjes met kant-en-klare dosis voor 2 keer gebruik.

EAN: 3365000400685

GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook