Starwax intensief reinigingsmiddel 'Tegelvloeren' 2 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten

Wat zijn de specificaties?

De Starwax intensief reinigingsmiddel 'Tegelvloeren' 2 L verwijdert hardnekkig vuil grondig en zonder moeite (vuil, vet, vidangeolie…). Ideaal voor de doelgerichte reiniging van zeer vuile tegelvloeren, poreus of niet poreus (vóór of na werken, verhuis, renovatiewerken…). Eveneens geschikt voor plastic vloeren.

EAN: 3365000403136

Inhoud
2 L
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook