Starwax biologische ontstopper

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
 • Ontstopt en ontgeurt
 • Zonder zoutzuur
 • Biologisch

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten

Wat zijn de specificaties?

De Starwax biologische ontstopper ontstopt en ontgeurt wc's en ander sanitair. Geen gevaar voor septische putten en is niet verwerkt met zoutzuur.

EAN: 3365000407059

 • ROHS keurmerk
  Nee
 • Substantie
  Vloeistof
 • Vorm
  Fles
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bevat AMYLASE, A-. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook