image_1
image_1image_2image_3

Rubson Navullingen vochtopnemer AERO 360 Neutraal 4stuks

 • 360° luchtcirculatie
 • Eerste druppel na 24 uur
 • 40% doeltreffender dan de klassieke Rubson vochtopnemers
 • Bestrijdt slechte geuren

Toon specificaties

22,

99

per kg 12,77

Productomschrijving
De vochtopnemer Rubson AERO 360 Neutraal navulling 4 stuks is een navulling die in de Rubson vochtopnemer wordt geplaatst om snel en doeltreffend het overtollige vocht binnenshuis op te nemen. Eén doos bevat 4 navullingen.

EAN: 3178040677722

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Materiaaleigenschap

  Vochtregulerend

  Functies

  Luchtvochtigheid
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Alternatieven