Xyladecor houtbehandeling 'Houtwormverdelger' 1L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutbeschermingXyladecor producten
  • Preventief en curatief
  • Diep indringend
  • Voor de toepassing: schuren, stofvrij maken en ontvetten
  • Verwerking met de borstel, door injectie of door te dompelen
  • Reiniging gereedschap met white spirit

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutbeschermingXyladecor producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Deze houtbehandeling van Xyladecor bestrijdt alle soorten houtworm, inclusief de larven van de huisboktor. Dit product dringt diep in het hout en voorkomt nieuwe aantasting, en is langdurige werking.

EAN: 5410083003501

Dekvermogen
300 gr /m²
Basis
Solvent
Aantal lagen
2
Inhoud
1 L
Droogtijd
1 u
Toepassing
Binnen en buiten
Gebruik
Aangetaste houten vloeren, trappen, balken of ander constructiehout
Overschilderbaar na
12 u
Kleur
Kleurloos
GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat permethrin (ISO). Kan een allergische reactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires