+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

BIACTIV'-formule. Tot 20 jaar garantie. Werkt onmiddellijk in op insecten en voorkomt nieuwe aantastingen door actief te blijven in de kern van het hout. Maakt geen vlekken. Droogt snel. Zonder solventen en geurloos. 5 liter.

EAN: 3153894939752

Inhoud
5 L
Type
Behandelingen
Kleur
Kleurloos
Toepassing
Buiten
GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat Contient PROPICONAZOLE. Kan een allergische reactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.