Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Grondverf, primer & waterdichtingLevis producten
Productomschrijving

Voorkomt en bestrijdt vochtdoorslag, vochtplekken, schimmelvorming en afbladderende verf. Na behandeling kan direct latex of behang worden aangebracht. Enkel voor binnengebruik.

EAN: 5410083197101

Specificaties
  • Inhoud
    1 L
GHS08
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven