ZEN SPA PARFUM CITRONELLA

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Spa accessoiresRealco producten
  • Voor een aangename tijd
  • Citroengras
  • Inhoud : 250 ml

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Spa accessoiresRealco producten

Wat zijn de specificaties?

Dit heerlijke parfum ruikt naar citroengras en laat je genieten van een revitaliserend moment.

EAN: 5410539213027

GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook