• NaN
image_1

Cleanlife benzine 2-takt 5L

 • Minder vervuilend
 • Zeer goede houdbaarheid
 • Meteen klaar voor gebruik

Toon specificaties
Type

29,

99
Productomschrijving
Deze Cleanlife benzine 2-takt 5L is minder vervuilend en heeft een neutrale geur. Het houdt je motor schoon en is meteen klaar voor gebruik.

EAN: 5420035801079

Specificaties
  GHS02GHS07GHS08GHS09
  Signaalwoord
  Gevaar
  Gevarenaanduiding
  Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Voorzorgsmaatregelen
  Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Na het werken met dit product zand, koolstofdioxide of bluspoeder grondig wassen. In geval van brand: blussen met zand, koolstofdioxide of bluspoeder.

  Alternatieven
  • Meer dan 150 winkels

  • Snelle ophaling in de winkel

  • +45.000 producten online

  Hulp nodig?

  Andere vraag?

  Brico & BricoPlanit winkels

  Vind een winkel bij jou in de buurt

  Volg Brico

  Makkelijk betalen

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief

  schrijf je in voor de nieuwsbrief


  © 2023 -

  Brico BricoPlanet BricoCity

  Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten