image_1

Edialux onkruid- en mosdodend middel Herbi-Green Plus 500ml 222m²

 • Glyfosaatvrij
 • Biologisch afbreekbaar
 • Snelwerkend binnen 3 uur
 • Volledige uitdroging van het plantweefsel

Toon specificaties
Productomschrijving
De totale onkruid- en mosdoder op basis van pelargonzuur is bestemd voor gebruik op land dat niet permanent wordt bebouwd. Het product werkt snel. Grassen, breedbladig onkruid en mossen worden gedood door uitdroging. Na toepassing op de plant wordt de celwand van de plant aangetast en worden de plantencellen leeggepompt. Het product is biologisch afbreekbaar. Glyfosaat-vrij.

EAN: 5412037085915

Specificaties
 • Algemeen
  Type onkruidverdelger
  Biologisch
  Bio
  Ja
  Selectief/totaal
  Totaal
  ROHS keurmerk
  Ja
 • Technische kenmerken
  Overige waarden
  pelargonzuur 500g/l
  Substantie
  Vloeistof
  Samenstelling
  pelargonzuur 500g/l
  Ecologisch
  Ja
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Fles
 • Toepassing
  Anti-algen werking
  Nee
  Anti-mos werking
  Ja
 • Gebruiksgemak
  Kant & klaar
  Ja
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij contact met de ogen: Een arts raadplegen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven