15%
korting
image_1

Edialux onkruid- en mosdodend middel Herbi-Green Plus 500ml 222m²

 • Glyfosaatvrij
 • Biologisch afbreekbaar
 • Snelwerkend binnen 3 uur
 • Volledige uitdroging van het plantweefsel

Toon specificaties

Met de kaart

i

31,

99

27,

19

per l 54,38

Productomschrijving
De totale onkruid- en mosdoder op basis van pelargonzuur is bestemd voor gebruik op land dat niet permanent wordt bebouwd. Het product werkt snel. Grassen, breedbladig onkruid en mossen worden gedood door uitdroging. Na toepassing op de plant wordt de celwand van de plant aangetast en worden de plantencellen leeggepompt. Het product is biologisch afbreekbaar. Glyfosaat-vrij.

EAN: 5412037085915

Specificaties
 • Algemeen

  Type onkruidverdelger

  Biologisch

  Bio

  i

  Ja

  Selectief/totaal

  Totaal

  ROHS keurmerk

  Ja
 • Technische kenmerken

  Overige waarden

  pelargonzuur 500g/l

  Substantie

  Vloeistof

  Samenstelling

  pelargonzuur 500g/l

  Ecologisch

  i

  Ja
 • Uiterlijke kenmerken

  Vorm

  Fles
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij contact met de ogen: Een arts raadplegen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven