image_1

DCM totaal anti-onkruid en mos terrassen, steegjes & wandelpaden geconcentreerd 1L 80m²

 • Gerichte bestrijding van onkruid, gras en mos
 • Eerste effecten zichtbaar na een paar uur
 • Product op basis van een werkzame stof die voorkomt in de natuur

Toon specificaties
Inhoud

20,

99

per l 20,99

Productomschrijving
De totaal anti-onkruid en mos van het merk DCM voor terrassen, looppaden en paden is een totaal 3-in-1 snelwerkende totale onkruidverdelger voor gerichte bestrijding van onkruid, gras en mossen op terrassen, looppaden en paden. De eerste effecten zijn al na een paar uur zichtbaar. Dankzij deze container van 1 liter en zijn ultrageconcentreerde formule kan het antischuimherbicide een oppervlakte van 80 m² behandelen. Daarnaast is deze gebaseerd op een in de natuur aanwezige werkzame stof.

EAN: 5413448130447

Specificaties
 • Technische kenmerken

  Rendement per verpakking

  i

  80 m²

  Ecologisch

  i

  Ja
 • Toepassing

  Anti-mos werking

  i

  Ja
 • Gebruiksgemak

  Kant & klaar

  i

  Nee
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven