Compo Ultra onkruidbestrijder alle oppervlakken 0,1L 44m²

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Onkruid- & mosbestrijdingCompo producten
 • Ultra geconcentreerde totale onkruidbestrijder
 • Snelle werking 3uur
 • Vernietigt eveneens mos
 • Tot 5x meer oppervlakte te behandelen
 • Glyfosaatvrij

Toon specificaties
Inhoud
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Onkruid- & mosbestrijdingCompo producten
Productomschrijving

Compo Herbistop Ultra is een sterk geconcentreerde totale, niet-selectieve onkruidbestrijder, voor de doelgerichte en plaatselijke bestrijding van éénjarige onkruiden en grassen tussen sierplanten, bomen en struiken en van mossen op niet-verharde, permanent onbeteelde terreinen. Het product wordt heel snel opgenomen door de plant, zelfs bij lage temperaturen. De eerste resultaten zijn reeds zichtbaar na 3 uur!

EAN: 5411196061617

Specificaties
 • Algemeen
  Selectief/totaal
  Totaal
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Samenstelling
  500 g/l pelargonzuur
  Rendement per verpakking
  111 m²
  Ecologisch
  Ja
 • Toepassing
  Anti-algen werking
  Nee
  Anti-mos werking
  Ja
 • Gebruiksgemak
  Kant & klaar
  Nee
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven