Compo Herbistop Super onkruidbestrijder alle oppervlakken 80m² 1L

25% korting
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Onkruid- & mosbestrijdingCompo producten
 • Totale onkruidbestrijder
 • Snelle werking 3uur
 • Glyfosaatvrij

Toon specificaties
Inhoud
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Onkruid- & mosbestrijdingCompo producten
Productomschrijving

Compo Herbistop Super Alle Oppervlakken is een geconcentreerde totale, niet-selectieve onkruidbestrijder voor het vernietigen van onkruiden, grassen en mossen. Het glyfosaatvrije product kan toegepast worden op verharde permanent onbeteelde terreinen en niet verharde permanent onbeteelde terreinen, tussen sier- en groenteplanten, onder sier- en fruitbomen en sierstruiken, vóór het zaaien of planten van siergewassen en groenten. De eerste resultaten zijn reeds zichtbaar na 3 uur.

EAN: 5411196061310

Specificaties
 • Algemeen
  Selectief/totaal
  Totaal
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Samenstelling
  237,59 g/l pelargonzuur
  Rendement per verpakking
  80 m²
  Ecologisch
  Ja
 • Toepassing
  Anti-algen werking
  Nee
  Anti-mos werking
  Ja
 • Gebruiksgemak
  Kant & klaar
  Nee
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product la peau grondig wassen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven