image_1

Compo Herbistop Super onkruid en mosbestrijder pad en terras 80m² 1L

 • Totale onkruid- en mosbestrijder
 • Snelle werking 3 uur
 • Glyfosaatvrij

Toon specificaties
Productomschrijving
De Compo onkruid en mosbestrijder Herbistop Super voor opritten en terrassen is een geconcentreerde en totale onkruidverdelger voor de bestrijding van onkruid, riet en mos. Het wordt gebruikt op verharde oppervlakken zoals paden, opritten en terrassen (asfalt, beton, straatstenen en grind). De formule is niet-selectief en werkt snel omdat het zelfs bij lage temperaturen door de plant wordt geabsorbeerd. Het product, op basis van een in de natuur voorkomende werkzame stof, is glyfosaatvrij en de eerste resultaten zijn al na 3 uur zichtbaar.

EAN: 5411196061419

Specificaties
 • Algemeen
  Selectief/totaal
  Totaal
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Samenstelling
  237,59 g/l pelargonzuur
  Rendement per verpakking
  80 m²
  Ecologisch
  Ja
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Fles
 • Toepassing
  Anti-algen werking
  Nee
  Anti-mos werking
  Ja
 • Gebruiksgemak
  Kant & klaar
  Nee
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de huid grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven