15% korting
image_1
image_1image_2

Compo groenreiniger Herbistop concentrate 2,5L

 • Doeltreffende formule tegen groene aanslag
 • Te gebruiken op muren, daken, tegelpladen, ramen, tuinmeubelen…
 • Inhoud: 2,5 L

Toon specificaties
Productomschrijving
Herbistop Groenreiniger Concentraat is een product ter verwijdering van groene aanslag op muren, daken, tegelpladen, ramen, tuinmeubelen… Inhoud: 2,5 L.

EAN: 5411196061860

Specificaties
 • Algemeen
  Selectief/totaal
  Totaal
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Samenstelling
  Didecyldimethyl-ammoniumchloride (CAS 7173-51-5) : 45 g/l
  Rendement per verpakking
  250 m²
  Ecologisch
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Can
 • Toepassing
  Anti-algen werking
  Ja
  Anti-mos werking
  Nee
 • Gebruiksgemak
  Kant & klaar
  Nee
GHS05GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven