image_1

Compo anti-mos Herbistop 7,5m² 0,75L

 • Mosbestrijder
 • Snelle werking 3uur
 • Glyfosaatvrij
 • Klaar voor gebruik

Toon specificaties
Productomschrijving
Het product Herbistop van het merk Compo is een gebruiksklare formule voor de bestrijding van mossen op verharde permanent onbeteelde terreinen zoals opritten, paden en terrassen (asfalt, beton, kasseien, grind, …). De glyfosaatvrije formule heeft een snelle werking : de eerste resultaten zijn reeds zichtbaar na 3 uur.

EAN: 5411196061501

Specificaties
 • Algemeen
  Selectief/totaal
  Totaal
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Samenstelling
  30,99 g/l pelargonzuur
  Rendement per verpakking
  7.5 m²
  Ecologisch
  Ja
 • Toepassing
  Anti-algen werking
  Nee
  Anti-mos werking
  Ja
 • Gebruiksgemak
  Kant & klaar
  Ja
Gevarenaanduiding
Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de huid grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven