Knauf cement 'Portland' wit 5 kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
CementKnauf producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
CementKnauf producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Het Portland cement van Knauf is ideaal voor de bereiding van metselmortel, voegmortel en reparatiemortels. Deze is beschikbaar in 2 kleuren: grijs en wit.

EAN: 4006379017621

Kleur
Wit
Inhoud
5 kg
GHS05GHS07
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires