Pattex speciallijm schoenen 30gr

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenPattex producten
  • Speciaallijm voor schoenen
  • Slijtvast en schokbestendig
  • Waterbestendig

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenPattex producten

Wat zijn de specificaties?

Pattex Special schoenlijm plakt elk type schoen dat je wilt herstellen. De unieke formule van de lijm is ontworpen om duurzaam te hechten. Het kan zelfs verschillende combinaties van materialen plakken zoals leer, rubber en plastic. Ideaal voor vlakke oppervlakken zonder ruwheid. Eenmaal gedroogd is het waterbestendig, flexibel en duurzaam.

EAN: 4015000417228

Maximale verwerkingstemperatuur
30 °C
Kleurfamilie
Transparant
Minimale Verwerkingstemperatuur
5 °C
Flexibel
Ja
Vorm
Vloeistof
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat Pijnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook