Pattex harde PVC-lijm Classic 100ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenPattex producten
 • Vloeibare lijm voor nauwe buisaansluitingen
 • Geschikt voor drinkwaterleidingen
 • Met kwast voor eenvoudige applicatie
 • KOMO en KIWA gekeurd

Toon specificaties
Inhoud
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenPattex producten

Wat zijn de specificaties?

Deze lijm voor PVC Classic 100ml van Pattex is bestand tegen de onderlinge spanning van buizen en hulpstukken. Het is geschikt voor het verlijmen van stijve PVC-buizen die niet onder druk staan. Verder is de lijm ook geschikt voor sanitair: PVC-goten en buizen zonder diameterverschil. De lijm droogt snel en heeft een superieure kleefkracht.

EAN: 5410091269890

 • Maximale verwerkingstemperatuur
  30 °C
 • Minimale Verwerkingstemperatuur
  5 °C
 • Materiaal van doeloppervlak
  Kunststof-PVC
 • Kleurfamilie
  Transparant
 • Flexibel
  Nee
 • Vorm
  Vloeistof
GHS02GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook