Loctite Lijm 'Professional' 20gr

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenLoctite producten
  • Extra Grote Verpakking
  • Waterbestendig

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenLoctite producten
Productomschrijving

Secondenlijm

EAN: 5010266426136

GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Bij contact met de huid: voorzichtig wassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven