image_1

Zip aanmaakvloeistof 'Power' - 750ml

  • Kindvriendelijke dop : de kindveilige dop maakt het openen van de fles onmogelijk voor kinderen

Toon specificaties
Productomschrijving

Deze aanmaakvloeistof van Zip is geschikt voor het snel aanmaken van een vuur voor uw barbecue of een open haard. Hij is ontworpen met een veiligheidsdop met anti-vlamterugslag schenkmond zodat het vuur niet rechtstreeks in contact kan komen met de vloeistof.

EAN: 834554002360

Specificaties
  • Inhoud
    750 ml
  • Geschikt voor
    Open haard/barbecue
GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.

Alternatieven