image_1

Zip aanmaakblokjes 'Energy Original' - 32 stuks

 • Instant start

Toon specificaties
Productomschrijving

Met deze aanmaakblokjes van Zip kunt u op een eenvoudige manier uw open haard of barbecue aansteken. Hij verhoogt de duur van verbranding van het blokje wat het ontsteken van alle materialen vergemakkelijkt. De hoogte van de vlam wordt gecontroleerd zodat de warmte geconcentreerd wordt daar waar ze van toepassing is (zonder verspilling).

EAN: 834554003404

Specificaties
 • Breedte
  9.5 cm
 • Geschikt voor
  Open haard/barbecue
 • Lengte
  13 cm
 • Inhoud
  32 stuks
GHS02
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vaste stof.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.

Alternatieven