image_1

Zip aanmaakblokjes 'Energy' - 16 stuks

 • 20 minuten brandtijd

Toon specificaties
Productomschrijving

Met deze aanmaakblokjes van Zip kunt u op een eenvoudige manier uw open haard of barbecue aansteken. Ze zijn individueel verpakt in plastic wikkel.

EAN: 834554002322

Specificaties
 • Inhoud
  16 stuks
 • Lengte
  7.5 cm
 • Geschikt voor
  Open haard/barbecue
 • Breedte
  13 cm
GHS02
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vaste stof.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.

Alternatieven