Starwax intensief afbijtmiddel 'Gecoat en Laminaat' 1 L

-15%
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
  • Dit product is geclassificeerd als milieugevaarlijk. Er wordt aangeraden om de veiligheidstips te volgen die op de gebruiksaanwijzing staan, vóór elk gebruik

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

De Starwax intensief afbijtmiddel 'Gecoat en Laminaat' 1 L wordt gebruikt vóór het aanbrengen van de vernieuwer beschermer om de parketvloer goed te ontvetten, voor een optimale hechting en een glanzend resultaat. Voor het verwijderen van eventuele appreteermiddelen op nieuwe gelaagde vloeren, en van oude lagen vernieuwer beschermer.

EAN: 3365000405024

Inhoud
1 L
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires