Forever 'Decap Net' ecologische afbijt 500 ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenForever producten
  • Gewaardeerd door de consument voor zijn ecologische eigenschapen

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenForever producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

De Forever 'Decap Net' ecologische afbijt 500 ml reinigt in diepte alle verven, vernissen, boenwassen. Zonder chloorsolventen.

EAN: 5400643000101

  • Inhoud
    500 ml
GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Kan het ongeboren kind schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
Voorzorgsmaatregelen
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Na blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Blootstelling vermijden vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook