Tiger lijm Tigerfix type 1

  • Binnen 4 uur muurvast
  • Eenvoudig en probleemloos te verwijderen
  • Niet boren of schroeven
  • Zeer sterke hechting, maximale belasting 10 kg

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

Wil je geen gaten boren in jouw nieuwe badkamertegels? Dan is TigerFix de oplossing! Met het gepatenteerd lijmsysteem TigerFix type 1 kun je Tiger accessoires snel en eenvoudig op een gladde, harde ondergrond bevestigen. Na het mixen van de lijm kan je deze eenvoudig op het muurplaatje aanbrengen en na 4 uur kun je jouw accessoire plaatsen. Zo simpel is het!

Een groot voordeel van TigerFix is dat het muurplaatje eenvoudig, zonder beschadigingen, te verwijderen is. Handig bij huurwoningen, verhuizen of gewoon wanneer je accessoires wil verplaatsen.

TigerFix type 1 is geschikt voor nagenoeg alle accessoires uit de Tiger series: Boston, Items, Impuls, Ramos, Safira en Urban.

EAN: 4008913987407

Garantie
2 jaar
Type
Bevestigingsplaat + lijm
Geschikt voor
Tiger-series Boston, Items, Impuls, Ramos, Safira en Metropolitan
Serie
Tigerfix
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.