Scan, en zie dit stappenplan op brico.be

Kies een taal

NaN

Aankoopadvies: meststoffen

Brico heeft een groot aantal meststoffen en onkruidbestrijdingsmiddelen in de aanbieding. Kiezen uit dit enorme assortiment is niet altijd eenvoudig. Ontdek hier alle soorten meststoffen, bepaal welke het beste voldoen aan de noden van uw planten en bepaal eveneens wanneer u ze moet inzaaien. Wil u vooral komaf maken met ongewenste planten? Deze fiche informeert u over alle hulpmiddeltjes om het beoogde resultaat te verkrijgen.

Brico heeft een groot aantal meststoffen en onkruidbestrijdingsmiddelen in de aanbieding. Kiezen uit dit enorme assortiment is niet altijd eenvoudig. Ontdek hier alle soorten meststoffen, bepaal welke het beste voldoen aan de noden van uw planten en bepaal eveneens wanneer u ze moet inzaaien. Wil u vooral komaf maken met ongewenste planten? Deze fiche informeert u over alle hulpmiddeltjes om het beoogde resultaat te verkrijgen.

schepje met aarde en plant | pelle avec terre et plante

Meststoffen

Inleiding

Meststoffen zijn stoffen die de planten voedingssupplementen geven om hun groei, rendement en kwaliteit te verbeteren. Het aanvoeren van meststoffen noemen we fertilisatie. Ze worden aan de grond toegevoegd tijdens het tuinieren. Er bestaan drie soorten meststoffen: organische meststoffen, minerale meststoffen en organisch-minerale meststoffen. De meststoffen geven de planten voedingsstoffen. Bodemverbeteraars wijzigen de structuur en de zuurheidsgraad van de grond zodat de planten het maximum kunnen halen uit de meststoffen. Er zijn dus bodemverbeteraars voor de kwaliteit van de grond en meststoffen voor de planten.

Rol van meststoffen

Om te kunnen groeien en rijpen hebben de planten behoefte aan water, zonlicht en voedingsstoffen die ze in minerale vorm aantreffen in de bodem, en aan CO2 die wordt aangevoerd door de lucht. De plant bestaat voor 25 % uit materie (stengel en bladeren) en voor 75 % uit water. De kennis en naleving van enkele regels is noodzakelijk voor een goede groei en een optimaal rendement van de planten.

Een eerste regel: respecteer de pH van de bodem.

Een te zure bodem wordt slecht verdragen door de planten en kan zelfs de toegevoegde meststoffen opslorpen. Ideaal is de pH neutraal en bedraagt hij rond de 6,5 à 7.

Inleiding

Meststoffen zijn stoffen die de planten voedingssupplementen geven om hun groei, rendement en kwaliteit te verbeteren. Het aanvoeren van meststoffen noemen we fertilisatie. Ze worden aan de grond toegevoegd tijdens het tuinieren. Er bestaan drie soorten meststoffen: organische meststoffen, minerale meststoffen en organisch-minerale meststoffen. De meststoffen geven de planten voedingsstoffen. Bodemverbeteraars wijzigen de structuur en de zuurheidsgraad van de grond zodat de planten het maximum kunnen halen uit de meststoffen. Er zijn dus bodemverbeteraars voor de kwaliteit van de grond en meststoffen voor de planten.

Rol van meststoffen

Om te kunnen groeien en rijpen hebben de planten behoefte aan water, zonlicht en voedingsstoffen die ze in minerale vorm aantreffen in de bodem, en aan CO2 die wordt aangevoerd door de lucht. De plant bestaat voor 25 % uit materie (stengel en bladeren) en voor 75 % uit water. De kennis en naleving van enkele regels is noodzakelijk voor een goede groei en een optimaal rendement van de planten.

Een eerste regel: respecteer de pH van de bodem.

Een te zure bodem wordt slecht verdragen door de planten en kan zelfs de toegevoegde meststoffen opslorpen. Ideaal is de pH neutraal en bedraagt hij rond de 6,5 à 7.

De 2de regel: laat de pH van de bodem om de 3-4 jaar analyseren.

Een zure bodem herkent men aan enkele tekenen: de bodem wordt enkele dagen na het omspitten groen en er verschijnen boterbloemen. Geef een zure bodem nooit sulfaat want dat verhoogt nog de zuurheidsgraad. In een tuincentrum zijn standaardtests verkrijgbaar.

Doe een beetje aarde uit de tuin in een proefbuisje en voeg het meegeleverde poeder toe.

Voeg gedistilleerd water toe tot aan het niveau dat is aangeduid op het proefbuisje.

Doe het deksel op het proefbuisje en schud. Na enkele seconden verandert de vloeistof van kleur zodat u ze kunt vergelijken met de meegeleverde tabel.

De derde regel:

Corrigeer de pH van de bodem.

Voeg aan een te zure bodem gedurende 2 jaar kalk toe (10 kg/are). Doe dit in november zodat u de gewassen niet beschadigt. Moet u dit werk toch in het voorjaar of de zomer opknappen, gebruik dan kalkmergel. Kijk uit voor overdosering. Kalk slorpt immers de humus op waardoor de bodem verarmt.

Voeg aan een bodem die te veel kalk bevat zwavel toe naar rato van 2,5 kg/are. Voeg om het volume te verhogen ook droog rijnzand toe. Het resultaat is zichtbaar na twee of drie jaar.

pH-waarden van de bodem voor een goede groei

De vierde regel is behoeften van de planten kennen

Voedingsbehoeften van de planten

De basiselementen zijn: stikstof (N), fosfor (P), kalium (K).

De secundaire elementen: calcium(Ca), zwavel (S), magnesium (Mg).

De oligo-elementen: ijzer (Fe), mangaan (Mn), molybdeen (Mo), koper (Cu), boor (B), zink (Zn), chloor (Cl), natrium (Na), kobalt (Co), vanadium (V) en silicium (Si).

Men vindt deze elementen terug in samengestelde meststoffen: meststoffen N, NP, NK, PK, NPK.

De secundaire elementen zijn normaal gezien in voldoende mate aanwezig in de bodem en worden enkel toegevoegd bij een tekort. De planten hebben veel meer de basiselementen nodig. Meestal moet u dus stikstof, fosfor en kalium toevoegen.

Stikstof bevordert de ontwikkeling van alle bovengrondse delen van de plant. In het voorjaar, als de planten en bladgroenten beginnen te groeien of als u plant, doet stikstof veel goeds. Gebruik wel niet te veel stikstof, anders schaadt u de ontwikkeling van de bloemen, vruchten of knollen. Stikstof vindt men in gedroogd bloed, gemaaid gras of in mestgier.

Fosfor bevordert de weerstand van de planten en de ontwikkeling van de wortels. U vindt het in beendermeel of uitwerpselen. Het beïnvloedt de rijpheid, de kwaliteit en de kleur van de vruchten.

Kalium bevordert de bloei en de ontwikkeling van de vruchten. Het is noodzakelijk voor alle bol- en peulgewassen en vormt de zaden. Men vindt het in houtas. Kalk is heilzaam voor het skelet, de kwaliteit van de weefsels. Het is goed voor de pitvruchten.

Magnesium (Mg) is een element van het bladgroen. Vlekken op de bladeren wijzen op een tekort aan Mg.

Ijzer (Fe) draagt bij tot de constructie van de delen van de plant. Gele bladeren wijzen op een tekort.

Behalve deze basiselementen hebben de planten nog andere elementen nodig, in kleinere hoeveelheden. Bijvoorbeeld: chloor, boor … U vindt ze in sommige speciale meststoffen.

Voedingsbehoeften van de planten

De basiselementen zijn: stikstof (N), fosfor (P), kalium (K).

De secundaire elementen: calcium(Ca), zwavel (S), magnesium (Mg).

De oligo-elementen: ijzer (Fe), mangaan (Mn), molybdeen (Mo), koper (Cu), boor (B), zink (Zn), chloor (Cl), natrium (Na), kobalt (Co), vanadium (V) en silicium (Si).

Men vindt deze elementen terug in samengestelde meststoffen: meststoffen N, NP, NK, PK, NPK.

De secundaire elementen zijn normaal gezien in voldoende mate aanwezig in de bodem en worden enkel toegevoegd bij een tekort. De planten hebben veel meer de basiselementen nodig. Meestal moet u dus stikstof, fosfor en kalium toevoegen.

Stikstof bevordert de ontwikkeling van alle bovengrondse delen van de plant. In het voorjaar, als de planten en bladgroenten beginnen te groeien of als u plant, doet stikstof veel goeds. Gebruik wel niet te veel stikstof, anders schaadt u de ontwikkeling van de bloemen, vruchten of knollen. Stikstof vindt men in gedroogd bloed, gemaaid gras of in mestgier.

Fosfor bevordert de weerstand van de planten en de ontwikkeling van de wortels. U vindt het in beendermeel of uitwerpselen. Het beïnvloedt de rijpheid, de kwaliteit en de kleur van de vruchten.

Kalium bevordert de bloei en de ontwikkeling van de vruchten. Het is noodzakelijk voor alle bol- en peulgewassen en vormt de zaden. Men vindt het in houtas. Kalk is heilzaam voor het skelet, de kwaliteit van de weefsels. Het is goed voor de pitvruchten.

Magnesium (Mg) is een element van het bladgroen. Vlekken op de bladeren wijzen op een tekort aan Mg.

Ijzer (Fe) draagt bij tot de constructie van de delen van de plant. Gele bladeren wijzen op een tekort.

Behalve deze basiselementen hebben de planten nog andere elementen nodig, in kleinere hoeveelheden. Bijvoorbeeld: chloor, boor … U vindt ze in sommige speciale meststoffen.

Rol van de belangrijkste chemische elementen voor de bodems (N, P, K)

Rol van bodemverbeteraars

Bodemverbeteraar - Functie -  Opmerking

Kalk: Verhoogt de pH. Bevordert het micro-organische leven. Maakt zware kleiachtige aarde minder compact.: Niet geschikt voor zuurminnende planten. Niet samen met de mest aanvoeren.

Mest, compost:  Maakt zware aarde meer doordringbaar en makkelijker te bewerken. Houdt het water vast. Bevordert de vorming van humus (het microbiele leven). Voert stikstof, fosfor en kalium aan.:  De mest mag nooit vers zijn.

Teelaarde: Zorgt voor een goede verankering van de planten. Houdt het water vast. De pH is aangepast aan de planten.:  Zorgt voor een goede verankering van de planten. Houdt het water vast. De pH is aangepast aan de planten.

Turf:  Maakt te lichte aarde vaster en zware aarde losser. Houdt het water vast, vermindert het verlies van voedingsstoffen bij hevige regen of besproeiing.:  Beperkte bron.

Groene meststoffen: Beschermt de bodem en beperkt het verlies van stikstof bij regen of besproeiing. Voert humus aan met de inwerking van planten. Geeft de stikstof vrij de makkelijk kan worden opgenomen.: Breken voordat de zaden zich vormen.

Soorten meststoffen

Organische meststoffen

Organische meststoffen moeten 3 weken voor het zaaien of aanplanten worden gebruikt. De standaarddosering is N6, P7, K8.

De organische meststoffen van dierlijke origine: dit zijn industriële afvalstoffen zoals slachtafval (gedroogd bloed, gebrande hoorn, visafval, waterzuiveringsslib). Ze voeren traag ontbindende stikstof aan om de snelle vermenigvuldiging van de microflora in de bodem te bevorderen.

De organische meststoffen van plantaardige origine: groene resten al dan niet gecomposteerd, maar ook planten die worden geteeld als groene meststoffen of bereid als netelgier, algen.

Er zijn ook de subproducten van de veeteelt: mest zoals plantaardige kattenbakvulling, stro en compost.

Minerale of chemische meststoffen

Minerale meststoffen zijn stoffen van minerale origine. Ze worden geproduceerd door de chemische industrie of door de ontginning van natuurlijke afzettingen (fosfaat, kalium).

De organisch-minerale meststoffen

Zij zijn het resultaat van de vermenging van minerale en organische meststoffen.

Voor- en nadelen

Organische meststoffen zijn samengesteld uit tal van noodzakelijke elementen. Ze blijven in de aarde zitten en voeren in de loop der jaren humus aan. Let er echter op dat u deze meststoffen op het juiste moment gebruikt. Het duurt even voordat ze actief zijn, aangezien ze zich in de grond moeten omzetten voordat de planten ze kunnen gebruiken. Het gebruik van organische meststoffen is bovendien vrij complex.

In water oplosbare meststoffen zijn het makkelijkst te gebruiken. Bij regen echter bieden ze het nadeel dat de planten niet de tijd hebben om ervan doordrenkt te geraken. Deze meststoffen dringen snel in de bodem en de ondergrond om zich te verspreiden in de grondwaterlaag. Om de meststoffen tegen te houden kunt u ervoor zorgen dat uw bodem een goede humus bevat (bijvoorbeeld: humus afkomstig van de ontbinding van een mesthoop).

Organische meststoffen

Organische meststoffen moeten 3 weken voor het zaaien of aanplanten worden gebruikt. De standaarddosering is N6, P7, K8.

De organische meststoffen van dierlijke origine: dit zijn industriële afvalstoffen zoals slachtafval (gedroogd bloed, gebrande hoorn, visafval, waterzuiveringsslib). Ze voeren traag ontbindende stikstof aan om de snelle vermenigvuldiging van de microflora in de bodem te bevorderen.

De organische meststoffen van plantaardige origine: groene resten al dan niet gecomposteerd, maar ook planten die worden geteeld als groene meststoffen of bereid als netelgier, algen.

Er zijn ook de subproducten van de veeteelt: mest zoals plantaardige kattenbakvulling, stro en compost.

Minerale of chemische meststoffen

Minerale meststoffen zijn stoffen van minerale origine. Ze worden geproduceerd door de chemische industrie of door de ontginning van natuurlijke afzettingen (fosfaat, kalium).

De organisch-minerale meststoffen

Zij zijn het resultaat van de vermenging van minerale en organische meststoffen.

Voor- en nadelen

Organische meststoffen zijn samengesteld uit tal van noodzakelijke elementen. Ze blijven in de aarde zitten en voeren in de loop der jaren humus aan. Let er echter op dat u deze meststoffen op het juiste moment gebruikt. Het duurt even voordat ze actief zijn, aangezien ze zich in de grond moeten omzetten voordat de planten ze kunnen gebruiken. Het gebruik van organische meststoffen is bovendien vrij complex.

In water oplosbare meststoffen zijn het makkelijkst te gebruiken. Bij regen echter bieden ze het nadeel dat de planten niet de tijd hebben om ervan doordrenkt te geraken. Deze meststoffen dringen snel in de bodem en de ondergrond om zich te verspreiden in de grondwaterlaag. Om de meststoffen tegen te houden kunt u ervoor zorgen dat uw bodem een goede humus bevat (bijvoorbeeld: humus afkomstig van de ontbinding van een mesthoop).

Wij zijn er voor je!

Ontdek onze tips en adviezen voor de tuin. Want zelf gemaakt is slim bespaard!

Hogedrukreinigers : alles wat je moet weten Hogedrukreinigers : alles wat je moet weten

Koopadvies

Hogedrukreinigers : alles wat je moet weten

De Japanse tuin

Inspiratie

De Japanse tuin

Je tuinhuis behandelen en onderhouden

onderhoud

Je tuinhuis behandelen en onderhouden

Je tuinmeubel schilderen of beitsenJe tuinmeubel schilderen of beitsen

Stappenplan

Je tuinmeubel schilderen of beitsen

Regenton plaatsenRegenton plaatsen

Stappenplan

Regenton plaatsen

Een terrasoverkapping kiezen?

Koopadvies

Een terrasoverkapping kiezen?

Pallettafel en loungebank maken Pallettafel en loungebank maken

Stappenplan

Pallettafel en loungebank maken

Waarom het gras groener is aan de overkant

onderhoud

Waarom het gras groener is aan de overkant

Boomhut bouwen : stappenplan Boomhut bouwen : stappenplan

Stappenplan

Boomhut bouwen : stappenplan

Een parasol kiezen: zó doe je dat

Koopadvies

Een parasol kiezen: zó doe je dat

Zelf gemaakt. Slim bespaard.

  • Meer dan 150 winkels

  • Snelle ophaling in de winkel

  • +200.000 producten online

Hulp nodig?

Andere vraag?

Brico & BricoPlanit winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Brico

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

schrijf je in voor de nieuwsbrief

© 2024 -

Brico BricoPlanit BricoCity

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten