Isolatie en afwerking in één paneel

  • stappen
    3

Stap 1

Laat een dampremmende folie 15 cm uitsteken tussen de dragende structuur en de isolatiepanelen. Trek die 5 cm boven de isolatiepanelen. U moet een voeg van ongeveer 0,5 cm hebben tussen het isolatiepaneel en de muur. De eerste rij panelen moet recht zijn. Zo kunt u de andere rijen gemakkelijker plaatsen.

Stap 2

Op het einde van de eerste rij zaagt u een paneel op maat. Het overblijvende stuk kan gebruikt worden als eerste element aan het begin van de tweede rij. De voegen moeten minstens 30 cm verspringen. Voorzie een voeg van ongeveer 0,5 cm voor de verbindingen met de muur.

Stap 3

Na de plaatsing vult u de spleten tussen de isolatiepanelen en de muren op met polyurethaanschuim met lage expansie, om zo thermische bruggen te vermijden.