Scan, en zie dit stappenplan op brico.be

Kies een taal

NaN
15%
korting
image_1

Starwax krachtige ontkalker Sanitair 1L

 • Vernieuwt oppervlakken met kalkaanslag.
 • Reinigt, ontkalkt en ontgeurt.

Toon specificaties

Met de kaart

i

10,

99

9,

34

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:

SchoonmaakmiddelStarwax producten

Productomschrijving

De Starwax krachtige ontkalker Sanitair 1L reinigt en ontkalkt grondig en ontgeurt de sanitaire voorzieningen. Het product is speciaal ontwikkeld voor toiletpotten, wastafels, bidets, wc-brillen, douches, badkuipen, muurtegels, voegen en inox kranen. Ook geschikt voor het verwijderen van kalkaanslag en roestvlekken.
EAN:
 • 3365000403792

Productveiligheid

GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Specificaties

 • Algemeen
  ROHS keurmerk
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Fles

Alternatieven

Zelf gemaakt. Slim bespaard.

 • Meer dan 150 winkels

 • Snelle ophaling in de winkel

 • +45.000 producten online

Hulp nodig?

Andere vraag?

Brico & BricoPlanit winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Brico

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

schrijf je in voor de nieuwsbrief

© 2024 -

Brico BricoPlanit BricoCity

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten