image_1
image_1image_2image_3

Rubson navullingen vochtopnemer AERO360 neutraal 2 stuks

 • 360° luchtcirculatie
 • Eerste druppel na 24 uur
 • 40% efficiënter dan de klassieke Rubson vochtopnemers
 • Bestrijdt slechte geuren

Toon specificaties

12,

99

per kg 14,43

Productomschrijving
De navulling vochtopnemer Rubson AERO 360 is een navulling die in de Rubson vochtopnemer, die wordt geplaatst om snel en doeltreffend het overtollige vocht binnenshuis op te nemen. De navulling is geurloos. Eén doos bevat 2 navullingen.

EAN: 3178040677715

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Materiaaleigenschap

  Vochtregulerend
 • Toepassing

  Toepassing

  Bestrijden van vocht en geur
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Alternatieven