image_1

Sencys Universeel Afbijtmiddel 2.5L

 • Universeel afbijtmiddel
 • Druipt niet
 • Resultaat in 15 minuten

Toon specificaties

45,

99

per l 18,40

Productomschrijving
Het universeel afbijtmiddel van SENCYS verwijdert effeciënt allerhande verven, vernissen en lijmlagen en is geschikt voor bijna alle oppervlakken : hout, metaal, steen, glas... (m.u.v. plastics en tweecomponenten producten). Met zijn snelle inwerkingstijd van 15 min en zijn niet druipende formule is dit afbijtmiddel gemakkelijk te gebruiken en zeer doeltreffend!

EAN: 5400107316700

Specificaties
 • Algemeen

  Type reiniger

  Reiniger

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Maximale verwerkingstemperatuur

  28 °C

  Minimale Verwerkingstemperatuur

  10 °C

  Materiaal van doeloppervlak

  Glas

  Volume

  2.5 L

  Rendement per liter (m²)

  6 m²

  Droogtijd

  48 u
 • Toepassing

  Toepassing

  Universeel afbijtmiddel
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Alternatieven