image_1

Decape Net universeel afbijtmiddel 2,5L

 • Werkt al na 10 minuten
 • Supersnel
 • Universeel
 • Ultrakrachtig
 • Druipt niet

Toon specificaties

57,

99

per l 23,20

Productomschrijving
Dit universeel afbijtmiddel 2,5 L van Decape Net is geschikt om oppervlakken uit massief hout of fineer, metaal, steen, cement of baksteen af te bijten en weer op te frissen. Het product verwijdert verf, vernis, beits, was, plamuur en tapijtlijm zonder de ondergrond aan te tasten.
De gelformule druipt niet. Al na 10 minuten zijn de eerste resultaten zichtbaar. 30 minuten na het afbijten kan het oppervlak opnieuw worden behandeld. Reken op een rendement van 3-5 m²/L.

EAN: 5400643000217

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Ondergronds, Binnen, Buiten
 • Technische kenmerken

  Substantie

  Gel

  Materiaal van doeloppervlak

  Alle oppervlaktes

  Volume

  2.5 L
 • Toepassing

  Toepassing

  afbijten
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ogen.
Voorzorgsmaatregelen
Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. In geval van brand: blussen met kooldioxide (CO2).

Alternatieven