image_1

Les Anciens Ebenistes Popote politoervernis

 • Herstelt tamponvernis.
 • Gomlak-formule
 • Herstelt de oorspronkelijke glans

Toon specificaties

27,

99
Productomschrijving
Deze Popote Politoervernis van Les anciens Ebenistes herstelt dof geworden en afgesleten tamponvernis, geeft jouw meubel zijn oospronkelijke glans terug en laat een fijne tamponvernislaag na.

EAN: 3302150001133

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Materiaal van doeloppervlak

  Hout
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Transparant

  Glanstype

  Satijnglans
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven